Os OSSVan overheid tot financien

Stemdienst kiezen op afstand openbaar

Software van de stemdienst Kiezen op Afstand nu open source

Nieuws
Een oud aritkel uit 2004 dat op de vorige site stond is erg interessant, dus ik citeer:

17-06-2004 • De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) heeft besloten om de broncode van de stemdienst Kiezen Op Afstand (KOA) openbaar te maken en onder de GPL (een open source licentie) beschikbaar te stellen. Het programma OSOSS heeft hierbij ondersteuning geboden, onder andere in de vorm van advies over het licentiemodel en de inrichting van de beheerorganisatie. Daarnaast zal deze software worden aangeboden via het OSOSS-software uitwisselplatform.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft van 1 tot en met 10 juni 2004 een experiment gehouden waarbij kiezers vanuit het buitenland per internet en telefoon konden stemmen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (meer informatie over over dit experiment vindt u in dit artikel). Voor dit experiment heeft het ministerie van BZK door LogicaCMG een stemdienst laten ontwikkelen en daarbij het intellectueel eigendom verworven van alle specifiek voor deze stemdienst ontwikkelde programmatuur. De programmatuur wordt nu dus aangeboden onder de GPL. Dat betekent dat iedereen die dat wil deze software kan downloaden, bekijken en gebruiken. Bij de keuze voor het open source maken van deze stemsoftware was het belangrijkste argument ‘transparantie’. Een
overheid die burgers een nieuwe faciliteit biedt om te stemmen, kan door openheid van zaken te geven over de werking van de software het gebruik daarvan wellicht stimuleren. Burgers zelf of belangenorganisaties kunnen zo controleren of de software echt datgene doet wat het zou moeten doen. Ook is het de bedoeling dat toekomstige ontwikkelingen aan deze software – die met overheidsgeld is gemaakt – beschikbaar blijven voor de overheid en andere belanghebbenden.

U kunt deze stemsoftware vinden op het software uitwisselplatform van OSOSS. Op dit uitwisselplatform kunt u via het forum vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Klik hier om naar het forum te gaan.

Hieronder vindt u ook een directe link om deze software te downloaden.

Browse by Topic